08-04-2014

Wetswijziging buitenonderhoud scholen

Schoollokaal (groot)Tot op heden is er altijd sprake geweest van een systeem met gescheiden verantwoor- delijkheden tussen schoolbesturen en gemeenten. Hierbij zijn de schoolbesturen in het primaire onderwijs verantwoordelijk voor de exploitatie van de ruimte en de gemeenten verantwoordelijk voor het onderhoud van de buitenzijde van de schoolgebouwen.


Gesplitste budgetten

In de regel kan men echter stellen dat lagere exploitatiekosten, denk hierbij aan o.a. onderhoud, beheer en energieverbruik, pas verkregen kunnen worden wanneer er hogere investeringen zijn gedaan. Zo kan een investering in bijvoorbeeld duurzaamheid uiteindelijk resulteren in lagere onderhoudskosten. Deze investeringen die gedaan moeten worden om de exploitatiekosten te verlagen zijn tot op heden de verantwoordelijkheid van de gemeenten. Op dit moment zijn de budgetten voor de exploitatie en het onderhoud nog gesplitst tussen de schoolbesturen en de gemeenten. Dit resulteert dan ook vaak in lange en trage beslistrajecten en tegenstrijdige wensen die moeilijk op elkaar afgestemd kunnen worden.


Verantwoordelijkheid en kennis schoolbesturen

Gelukkig ligt er nu een wetsvoorstel waarin de verantwoordelijkheid van het totale onderhoud voor schoolgebouwen komt te liggen bij de schoolbesturen. Hierbij zullen de gemeenten alleen een zorgplicht hebben voor wat betreft de onderwijshuisvesting van scholen, denk hierbij aan o.a. nieuwbouw, uitbreiding, medegebruik, constructiefouten en herstel in geval van bijzonder omstandigheden zoals brand. Dit wetsvoorstel geeft de schoolbesturen meer zelfstandigheid in het maken van keuzes. Niet alleen voor het onderhoud van het schoolgebouw, maar ook in het investeren in bijvoorbeeld duurzaamheid en energiezuinigheid. Met het nieuwe wetsvoorstel is het dan ook noodzaak voor de schoolbesturen om de kennis voor planmatig onderhoud structureel in haar organisatie in te bedden. Dit kan via de inhuur van specialisten op het gebied van vastgoedmanagement.  Gemeenten hebben vanuit hun schaalgrootte hier vaak technische specialisten voor in vaste dienst maar schoolbesturen zullen door hun beperkte omvang eerder genoodzaakt zijn om deze experts op dit gebied tijdelijk in te huren.


Kortere beslislijnen

Zoals in de alinea hierboven is besproken komt de verantwoordelijkheid van het totale onderhoud voor schoolgebouwen bij de schoolbesturen te liggen. Deze verandering zorgt voor veel vragen bij de schoolbesturen en zorgt voor veel negatieve berichten in het nieuws. Echter zorgt deze verandering juist voor veel kansen. Doordat het schoolbestuur de eindverantwoordelijke is op het gebied van vastgoedonderhoud kan er een stuk sneller geschakeld worden en kan er veel meer bespaart worden door middel van de juiste investeringen. De energiekosten kunnen bijvoorbeeld worden verlaagd door goed in te spelen op duurzaamheid. Simpel gezegd krijgt het schoolbestuur meer kansen en meer zelfstandigheid in het maken van de juiste keuzes waarbij snel kan worden geschakeld.


Tabel -buitenonderhoud


Meer weten?

Wilt u meer weten over alle wijzigingen op het gebied van de wetswijziging buitenonderhoud voor schoolbesturen dan adviseren wij u de brochure te downloaden over de wetswijziging buitenonderhoud of vul het contactformulier in op onze website en wij nemen spoedig contact met u op.

 

 

Terug naar overzicht

Waarom Prodomus?

  • GRIP OP ONDERSHOUDSKOSTEN
  • ZEER GEBRUIKSVRIENDELIJK
  • HELDERE RAPPORTAGES
  • GEEN ZWARE SYSTEEMEISEN
  • MAATWERK OPLOSSINGEN

Informatie aanvragen

Neem direct contact met ons op en wij helpen u graag verder.


(direct antwoord)
Contactformulier
(antwoord binnen 24 uur)

Wij houden u graag op de hoogte

Kies eenvoudig hoe u door ons op de hoogte wilt worden gehouden.